TOEIC ( Test of English for International Communication)


TOEIC stanowi obecnie najbardziej popularny egzamin na świecie. Jest najczęściej wybierany przez menadżerów, specjalistów Human Resources a także szkoły wyższe w celu dokonania obiektywnego pomiaru kompetencji językowych swych pracowników oraz studentów. Cieszy się także popularnością wśród klientów indywidualnych.

Główne zalety certyfikatu TOEIC:
- najkrótszy czas oczekiwania na wynik (maksymalnie 10 dni roboczych)
- wysoka uznawalność na całym świecie
- stosunkowo niska cena egzaminu (350 zł; 300 zł dla studentów)

TOEIC honorowany jest przez ponad 8000 renomowanych firm, korporacji i organizacji (m.in. przez Toyotę, TP SA, , Agorę, PTK Centertel, Deutche Bank oraz wiele innych). Również agencje rządowe posługują się tym egzaminem m. in. w procesach rekrutacji i awansowania pracowników. Na licznych uczelniach w Polsce, TOEIC zalicza lektorat z języka angielskiego. Jest on też honorowany w przypadku ubiegania się o licencje pilotów i przewodników wycieczek z językiem angielskim.

TOEIC został stworzony przez Educational Testing Service. TOEIC sprawdza umiejętność posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Na całym świecie do egzaminu podchodzi rocznie ponad 4 500 000 osób.

 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców


Format egzaminu TOEIC Listening & Reading


Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I - Interpretacja fotografii

10 zadań

Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź

30 zadań

Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań

Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej

30 zadań

Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja V - uzupełnianie zdań

40 zadań

Sekcja VI - uzupełnianie tekstów

12 zadań

Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą


28 zadań
20 zadań

 

TOEIC mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego. Nowa wersja egzaminu TOEIC, wprowadzona w Polsce w 2008 roku, pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne mierzenie kompetencji językowych w kontekście pracy zawodowej i życia osób dorosłych.

TOEIC składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Nowa wersja egzaminu to:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

Egzamin TOEIC i poziomy Rady Europy (CEF)

Poziom A1 = pomiędzy 10 - 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 - 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 - 615 punktów
Poziom B2 = pomiędzy 620 - 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 - 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 - 990 punktów

Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane 'progi punktowe' to:

A1 = 200 punktów
A2 = 400 punktów
B1 = 550 punktów
B2 = 750 punktów
C1 = 880 punktów
C2 = 960 punktów

Poziom trudności egzaminu TOEIC

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
 • Firmy i korporacje: wykorzystują TOEIC w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.

Organizacja zajęć

I. Kursy Business English/ TOEIC. Spotkania 2x2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Poziom zaawansowania - Intermediate to Advanced (B1 to B2)

II. Kursy intensywne. Spotkania 3x2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Poziom zaawansowania - Intermediate to Advanced (B1 to B2)

 

< powrót