Kontakt

AL Szkoła Języków Obcych A. Górecka-Mameła
25-729 Kielce
info@alszkola.pl
ul. Urzędnicza 4/6/13
NIP 959-075-78-02
www.alszkola.pl
tel: 602 12 73 63
tel/fax 41 34 527 25