Kursy językowe dla dzieci i młodzieżyW AL Szkole Języków obcych przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów dla dzieci i młodzieży z Kielc.

Lekcje indywidualne z native speakers i polskimi nauczycielami z dojazdem do ucznia.

Teraz Rodzice mogą także obserwować przebieg lekcji bez wychodzenia z domu, dzięki nauce przez Internet.

 

Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Od roku szkolnego 2008/2009 podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie zobowiązani są do zaprezentowania znajomości języka obcego.

Test sprawdza umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu słuchanego (listening comprehension) oraz czytanego (reading comprehension), jak również umiejętność reagowania na przeczytane lub usłyszane informacje. Egzamin trwa 90 minut. Zgodnie z założeniami CKE składa się z trzech głównych części:
- odbiór tekstu słuchanego (10p)
- odbiór tekstu czytanego (20p)
- reagowanie językowe (20p).

Maksymalnie uczeń może uzyskać 50 punktów. Nie są przyznawane połówki punktu. Poziom egzaminu jest określany jako A2 z nielicznymi elementami B1.

Standardy wymagań egzaminacyjnych:

I ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
Uczeń:
- określa główną myśl tekstu,
- określa kontekst sytuacyjny,
- stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

II ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- określa główną myśl tekstu,
- określa główne myśli poszczególnych części tekstu,
- określa związki między poszczególnymi częściami tekstu,
- określa kontekst sytuacyjny,
- określa intencje nadawcy,
- stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

III REAGOWANIE JĘZYKOWE

Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy,
- rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
- przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione na obrazku i wyraża je w języku obcym.

Nasze kursy

Na kursach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego zajęcia prowadzone są w małych grupach (dwu i trzyosobowych), zwiększając tym samym efektywność nauki.