Egzaminy i certyfikaty

 

Wybór certyfikatu z języka angielskiego.

TOEIC dla studentów, osób pracujących, poważnie myślących o karierze zawodowej – w kraju lub za granicą. Tego egzaminu nie można oblać – w przypadku otrzymania niskiej liczby punktów otrzymuje się certyfikat z trochę gorszą oceną punktową. Prawdopodobnie najtańszy certyfikat na rynku. Przystąpienie do niego kosztuje zaledwie 355 zł (300 zł dla studentów).Czas oczekiwania na wynik to zaledwie 10 dni roboczych.

TOEFL dla licealistów, studentów, nauczycieli akademickich, słuchaczy planujących naukę/studia za granicą bądź też uczestnictwo w programach rozwojowych, wymiany lub planach stypendialnych, dla słuchaczy potrzebujących certyfikatu honorowanego przez instytucje akademickie, agencje rządowe lub instytucje międzynarodowe.

TELC /certyficaty Cambridge dla licealistów, gimnazjalistów, osób pracujących pragnących w formalny sposób sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego i przystąpić do egzaminu, możliwie szeroko sprawdzającego kompetencje językowe. TELC - jest zbliżony formatem do FCE, lecz łatwiejszy, nastawiony na umiejętność praktycznej komunikacji.

FCE / CAE / CPE dla osób nie obawiających się podjąć wyzwania i zdobyć certyfikat, który wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, a także wszechstronności i doskonałego radzenia sobie we wszystkich kluczowych kompetencjach językowych (czytanie, słuchanie, pisanie, struktury języka, mówienie).

 

Certyfikaty FCE, CAE & CPE

Oferujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do trzech najważniejszych, najbardziej popularnych w naszym kraju egzaminów Cambridge ESOL:

FCE (First Certificate in English),

CAE (Certificate in Advanced English),

CPE (Certificate of Proficiency in English).

Obecnie wybierane są głównie przez młodzież gimnazjalną i licealną, studentów i nauczycieli. Sprawdzają, w różnorodnych ćwiczeniach testowych, szeroki zakres kompetencji językowych (czytanie, pisanie, elementy struktur języka i gramatyki, słuchanie, mówienie). Honorowane w wielu instytucjach.

 

Przeczytaj także o egzaminie maturalnym z języka nowożytnego