Certyfikaty TELC


TELC (The European Language Certificates) bezpośrednio nawiązują do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zatwierdzonego przez Radę Europy. Istotą egzaminów TELC jest standaryzacja kształcenia językowego na obszarze Europy.

TELC to zdecydowanie najbardziej "unijne" i "europejskie" spośród certyfikatów. Są powszechnie uznawane w całej Europie i pozwalają na zdobycie atrakcyjnego miejsca pracy, także za granicą. Pozwalają, m. in. ubiegać się o stypendia Erasmus i Socrates, czy też o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentują znajomość języka angielskiego przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Struktura egzaminu jest dość zbliżona do egzaminów Cambridge ESOL – część pisemna składa się z rozumienia tekstu czytanego (reading comprehension), struktur języka (language elements), rozumienia ze słuchu (listening comprehension), pisania (writing) oraz egzaminu ustnego (oral examination).

System egzaminów TELC z języka angielskiego:

TELC A1 - najniższy z certyfikatów, dokumentujący wiedzę na poziomie elementary (poziom osiągany po 100-150 godzinach nauki) dla osób rozpoczynających przygodę z angielskim, z tych czy innych względów potrzebujących jednak udokumentować swoje kompetencje certyfikatem

TELC A2 - poziom niższy średniozaawansowany, wymaga około 250-300 godzin nauki.

TELC A2 School - wariant egzaminu TELC A2 przeznaczony dla uczniów w wieku 12-16 lat, polecany w projektach unijnych, których beneficjentami są uczniowie gimnazjów bądź liceów.

TELC B1 - certyfikat dokumentujący na poziomie średniozaawansowanym

TELC B1 School - wariant egzaminu TELC B1 przeznaczony dla uczniów wieku 12-16 lat.

TELC B1 Business - wariant egzaminu TELC B1 sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

TELC B1 Hotel & Restaurant - wariant egzaminu TELC B1 opracowany specjalnie dla potrzeb branży turystycznej.

TELC B2 - certyfikat na tym poziomie uznawany jest, m. in., w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej.

TELC B2 Business - wariant egzaminu TELC B1 sprawdzający dodatkowo umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

TELC B2 Technical - wariant egzaminu TELC B2 stworzony na zapotrzebowanie branży techniczno-inżynieryjnej.

 

< powrót