Egzaminy CPE


Egzaminy FCE, CAE i CPE składają się z pięciu części (tzw. Papers): Czytanie (Reading), Pisanie (Writing), Zastosowanie struktur językowych (Use of English), Rozumienie ze słuchu (Listening) oraz Egzamin ustny (Speaking). Poszczególne egzaminy różnią się trudnością zadań oraz czasem przeznaczonym na każdą części. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę i elementy egzaminu CPE.

CPE to najbardziej zaawansowany egzamin Uniwersytetu Cambridge, jeśli chodzi o język ogólny Jest on przeznaczony dla osób które potrafią rozmawiać w języku angielskim na skomplikowane tematy, a także nie mają problemu ze zrozumieniem wszystkiego co słyszą i czytają, łącznie z kolokwializmami.

 

Paper 1 Reading
1h 30min

(tekst plus zadania do każdego tekstu):
Część 1 – trzy krótkie teksty z testami wielokrotnego wyboru każdy
Część 2 – cztery teksty z pytaniami wielokrotnego wyboru każdy
Część 3 – jeden dłuższy tekst z lukami, do których należy dopasować zdania
Część 4 – test wielokrotnego wyboru

Paper 2 Writing
2h

Część 1 – zadanie obowiązkowe: napisanie artykułu, listu, sprawozdania (300-350 słów) Część 2 – wypowiedź na podstawie podanych informacji (300-350 słów)

Paper 3 Use of English
1h 30 min

Część 1 – uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście
Część 2 – tworzenie wyrazów pochodnych
Część 3 – uzupełnianie grupy zdań tym samym wyrazem
Część 4 – przekształcanie zdań na podstawie podanych wyrazów
Część 5 – krótka odpowiedź na pytania do tekstu

Paper 4 Listening
około 40min

Część 1 – test wielokrotnego wyboru (4 nagrania)
Część 2 – uzupełnianie zdań (9 zdań)
Część 3 – test wielokrotnego wyboru (jedno dłuższe nagranie)
Część 4 – dopasowywanie podanych informacji do usłyszanych nagrań

Paper 5 Speaking
19 min

Część 1 – konwersacja z egzaminatorem (wstępne pytania, zapoznanie się)
Część 2 – dłuższa wypowiedź na podstawie ilustracji i krótkich wskazówek
Część 3 – rozmowa w parach na podstawie ilustracji i krótkich wskazówek
Część 4 – dyskusja z egzaminatorem

¹źródło danych: strona British Council

 

< powrót