Egzaminy CAE


Egzaminy FCE, CAE i CPE składają się z pięciu części (tzw. Papers): Czytanie (Reading), Pisanie (Writing), Zastosowanie struktur językowych (Use of English), Rozumienie ze słuchu (Listening) oraz Egzamin ustny (Speaking). Poszczególne egzaminy różnią się trudnością zadań oraz czasem przeznaczonym na każdą części.

CAE to egzamin dla osób, które potrzebują zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Zdanie go wskazuje na płynność językową i jest podstawą do rozpoczęcia studiów w języku angielskim oraz efektywnego komunikowania się na profesjonalnym bądź kierowniczym szczeblu.

 

Paper 1 Reading
1h 15min

(tekst plus zadania do każdego tekstu):
Część 1 – trzy krótkie teksty z pytaniami wielokrotnego wyboru każdy
Część 2 – jeden dłuższy tekst z lukami, do których należy dopasować zdania
Część 3 – tekst na stronę A4 z siedmioma pytaniami wielokrotnego wyboru
Część 4 – decydowanie, które akapity tekstu zawierają podane informacje

Paper 2 Writing
1h 30min

Część 1 – zadanie obowiązkowe: napisanie artykułu, listu, sprawozdania lub wniosku na podstawie podanych informacji (180-220 słów)
Część 2 – dłuższa forma wypowiedzi na podstawie podanych informacji (220 – 260 słów), np. artykuł, zgłoszenie do konkursu, list, recenzja, esej

Paper 3 Use of English
1h

Część 1 – test wielokrotnego wyboru
Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście
Część 3 – tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 – uzupełnianie grupy zdań tym samym wyrazem
Część 5 – przekształcanie zdań na podstawie podanych wyrazów

Paper 4 Listening
około 40min

Część 1 – test wielokrotnego wyboru (3 nagrania)
Część 2 – uzupełnianie zdań (8 zdań)
Część 3 – test wielokrotnego wyboru (jedno dłuższe nagranie)
Część 4 – dopasowywanie podanych informacji do usłyszanych nagrań

Paper 5 Speaking
15 min

Część 1 – konwersacja z egzaminatorem (wstępne pytania, zapoznanie się)
Część 2 – dłuższa wypowiedź na podstawie ilustracji i krótkich wskazówek
Część 3 – rozmowa w parach na podstawie ilustracji i krótkich wskazówek
Część 4 – dyskusja z egzaminatorem

¹źródło danych: strona British Council

 

< powrót